Hoe verzekeraars big data gebruiken om de claimafhandeling te verbeteren

Het verzamelen van gegevens heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in de verzekeringswereld – denk hierbij aan de berekening van risicopremies en de afhandeling van verzekeringsclaims – maar niet eerder hadden bedrijven in deze sector de beschikking over zulke grote hoeveelheden data als tegenwoordig het geval is.

Het fenomeen van 'big data' verandert niet alleen de wijze waarop verzekeringspremies worden berekend - met meer precisie dan resultaat - maar het heeft ook grote gevolgen voor de wijze waarop verzekeringsmaatschappijen hun claims afhandelen.

Hoe wordt big data door verzekeraars gebruikt?

Fraude is een enorm probleem binnen de verzekeringssector. Volgens de Vereniging van Britse Verzekeraars (ABI) lag het aantal verzekeringsclaims waarbij fraude werd geconstateerd in 2014 op bijna 130.000 gevallen, met een totale waarde van USD 1,6 miljard (EUR 1,44 miljard), wat neerkomt op een stijging van 4% ten opzichte van 2013. Bovendien waren er in hetzelfde jaar 212.000 gevallen van aanvraagfraude.

In de Verenigde Staten schat de FBI de totale kosten van verzekeringsfraude (niet gerelateerd aan ziektekostenverzekeringen) op ruim USD 40 miljard (EUR 36 miljard) per jaar. Voor een gemiddeld Amerikaans gezin vertaalt dit zich in jaarlijkse premiestijgingen van zo'n 400 tot 700 dollar.

Big data luidt een nieuw tijdperk in voor de bestrijding van verzekeringsfraude. Het verandert onder meer de manier waarop verzekeringsmaatschappijen naar claims kunnen kijken – van claimgericht naar persoonsgericht. Met andere woorden, big data, of beter gezegd; het kunnen analyseren van big data, biedt hen de mogelijkheid om patronen in (claim)gedrag op te sporen. Hoeveel soortgelijke claims zijn er bijvoorbeeld door dezelfde persoon ingediend?

Bij de beoordeling van claims op echtheid kunnen verzekeraars naast de door henzelf verzamelde gegevens ook gebruikmaken van gegevens die afkomstig zijn van de door hun klanten gebruikte social media-accounts, smartphones en telematica (zoals de meetapparatuur in een auto waarmee de snelheid, het remgebruik etc. worden bijgehouden). Heeft de verzekerde die de claim indient bijvoorbeeld banden met andere personen die claims hebben ingediend? Als de klant op social media banden onderhoudt met de persoon tegen wie hij of zij een claim indient, of als dezelfde garage betrokken is bij een reeks autoschadeclaims, kan dit voor de claimbehandelaar als een waarschuwingssignaal fungeren. En om nog een ander voorbeeld te geven: als beweerd wordt dat een aanrijding veroorzaakt werd door zware regenval, kan de verzekeraar aan de hand van de weersinformatie en de datum en het tijdstip van het incident nagaan of deze informatie klopt. De verzamelde gegevens kunnen bovendien worden gebruikt om computermodellen te ontwikkelen 
waarmee de kans dat bepaalde claims zich zullen voordoen kan worden voorspeld, zodat de verzekeringsmaatschappij zich hier beter op kan voorbereiden.

Investering in de toekomst

Verzekeringsmaatschappijen zullen de komende jaren forse investeringen doen om de grote hoeveelheden data zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken en analyseren. Het volledig benutten van de waarde van data vereist aanzienlijke investeringen in nieuwe technologieën zoals ‘data warehousing’ en analyse-platforms.

“Met het oog op de ontzagwekkende hoeveelheden data die op dit moment worden geproduceerd, zullen verzekeraars in veel gevallen genoodzaakt zijn om intensiever gebruik te maken van technieken die gebaseerd zijn op machine learning. Ook zullen zij open moeten staan voor nieuwe typen modelleer-tools. Deze nieuwe tools hebben meer te bieden dan de traditionelere multivariate analyse doordat ze gebruikmaken van gegeneraliseerde lineaire modelleertechnieken.”, aldus sectoranalist PwC.

Doordat het databeheer binnen verzekeringsmaatschappijen steeds geavanceerder wordt, ontstaat ook de mogelijkheid voor klanten om hun claims rechtstreeks te uploaden naar de interne systemen van de verzekeraar en zo nodig video- of fotobestanden als bewijsmateriaal bij te voegen.

Vraag naar vaardigheden

Zoals in de meeste andere sectoren neemt ook in de verzekeringssector de noodzaak steeds meer toe om medewerkers met digitale expertise aan te trekken en te behouden. Bij Huxley verwachten we dat de vraag vanuit deze sector zich vooral zal richten op professionals met uitstekende analytische vaardigheden, denk hierbij aan functies als data-analist, softwareontwikkelaar en datawetenschapper. Bovendien is het ook belangrijk om over commercieel inzicht te beschikken.

Huxley Banking en Financial Services levert wereldwijd recruitmentdiensten aan de bancaire en financiële sector. Onze consultants kennen de markten die ze bedienen van binnen en van buiten en hebben bovendien toegang tot een uitgebreide database van hoogopgeleid, (inter)nationaal talent.

Neem voor meer informatie over IoT-trends of algemene technologie in de bancaire en financiële dienstverleningssector contact met ons op.

Hoe fintech de wereld op een positieve manier beïnvloedt

22 aug 2019

Fintech beïnvloedt de wereld op verschillende manieren. Het is niet langer een ver van ons bed show. Fintech is de norm. Iedereen gebruikt finance tech solutions, zij het bewust of onbewust. Een tikkie sturen? Fintech. Apple pay? Fintech. Achteraf betalen? Fintech. Fintech oplossingen maken finance simpeler, makkelijker, transparanter. Maar niet alleen voor ons, ook in derde wereld landen. Hier lees je hoe fintech de wereld op een positieve manier beïnvloedt. En dat kan zelfs zonder smartphone.

5 redenen om in fintech te werken

01 okt 2019

Fintech slaat de brug tussen technologie en finance. Fintech gebruikt big data, automation, blockchain en AI om de beste klant ervaring neer te zetten. Fintech zorgt voor transparante diensverlening, nieuwe startups en veranderende multinationals. Voor nieuwe banen. Kortom, fintech is hot. Dat bovenste was misschien al wel duidelijk. Maar waarom zou je in fintech willen werken? We geven je 5 redenen.

Millennials en CEO’s, een gouden team

22 okt 2019

Zou je een millennial of generatie z-er naast een CEO zetten? Misschien is het wel een gouden team. Als expert op het gebied van arbeidsbemiddeling geeft Huxley inzicht in de wereld van leiderschap en generatie verschillen en brengt perspectief om de kloof te dichten.

Top skills om in fintech te werken

04 sep 2019

Artificial intelligence en distributed ledgers als blockchain zijn de bouwstenen van fintech. Er kunnen echter professionals met verschillende achtergronden in fintech werken. Welke skills heb je nodig om hier te excelleren?