Onmisbaar: diversiteit en inclusie op de werkvloer

Veel organisaties hebben diversiteit en inclusie hoog op de agenda staan. Een diverse samenstelling van het personeel en een inclusieve organisatie zijn belangrijk voor het imago van organisaties, maar ook voor de tevredenheid en veiligheid van werknemers. Wat houdt het precies in en welke stappen kunnen organisaties zetten voor het creëren van diversiteit op de werkvloer en het voeren van de koers van een inclusieve organisatie?

Wat betekent een inclusieve organisatie?

Binnen een inclusieve organisatie worden alle aanwezige talenten gezien en benut, ongeacht hun herkomst, geslacht, leeftijd, levensfase of functie. Verschillende ideeën worden gehoord, men wordt niet buitengesloten en er worden geen subgroepen gecreëerd.  Voor iedereen is er ruimte om zichzelf te zijn en zijn/haar mening te delen. Letterlijk betekent ‘inclusie’ het insluiten, betrekken en opnemen van mensen in een groep. Samen wordt er gewerkt aan een maatschappelijk doel en verschillen in perspectieven worden gerespecteerd. Er wordt naar elkaar geluisterd en men is open en geïnteresseerd in de ander. Een inclusieve organisatie maakt optimaal gebruik van de diversiteit van talenten op de arbeidsmarkt.

Wanneer is er sprake van diversiteit op de werkvloer?

Diversiteit is een belangrijk onderwerp binnen inclusieve organisaties. Vaak wordt bij diversiteit gedacht aan mensen met verschillende migratieachtergronden en de verhouding van mannen en vrouwen binnen een organisatie. Diversiteit omvat echter veel meer dan dat. Om diversiteit op de werkvloer te creëren moet men ook rekening houden met genoten opleidingen, eventuele geestelijke of lichamelijke beperkingen, leeftijd en levensfasen, religie en levensbeschouwing, seksuele voorkeuren en sociale klassen.

Hoe word je een inclusieve organisatie?

  1. Wat is de huidige status? Veel organisaties denken dat ze goed bezig zijn of in ieder geval op de goede weg zijn, maar is dat wel zo? Voelt iedereen zich echt thuis bij de organisatie? Wellicht kan een anonieme enquête onder de medewerkers hierover meer inzicht geven.
  1. Zorg voor diversiteit. Zoals we hierboven al lazen is diversiteit een belangrijk onderdeel binnen inclusieve organisaties. Diversiteit kan op verschillende aspecten slaan. Met verschillende soorten mensen, creëer je een sterke organisatiecultuur. 
  1. Sterk leiderschap. Goed voorbeeld doet volgen. Daarom hebben leidinggevenden een hele belangrijke rol bij het ‘laten slagen’ van inclusieve organisaties. Een directeur die meedoet aan de Gaypride of een 50/50 bezetting van het managementteam zijn al een goed voorbeeld.
  1. Creëer ruimte voor eigenheid en eigen meningen. Binnen een inclusieve organisatie moet iedereen het gevoel hebben om zichzelf te kunnen zijn. Als organisatie is het belangrijk om daarom ruimte te maken voor eigenheid en eigen meningen. 
  1. Organiseer campagnes of evenementen. Interne campagnes of evenementen met diversiteit als aandachtspunt kunnen gebruikt worden om de boodschap van inclusie uit te dragen.

Uiteraard zijn er nog veel meer stappen die er genomen kunnen worden, maar dit is alvast een zetje in de goede richting. Heb je vragen over dit onderwerp of wil je weten hoe het zit met de diversiteit en inclusie bij Huxley? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Millennials en CEO’s, een gouden team

22 okt 2019

Zou je een millennial of generatie z-er naast een CEO zetten? Misschien is het wel een gouden team. Als expert op het gebied van arbeidsbemiddeling geeft Huxley inzicht in de wereld van leiderschap en generatie verschillen en brengt perspectief om de kloof te dichten.

Werken als UX-designer in de financiële dienstverlening

05 nov 2019

UX- design en de financiële dienstverlening gaan steeds vaker hand in hand. Zo zien banken ‘user experience’ als een van de nieuwste concurrentievoordelen ten opzichte van hun concurrenten. Mits ze het goed doen natuurlijk. Daarvoor zijn experts op gebied van UX-design nodig en het liefst experts die ervaring en/of affiniteit hebben met de financiële dienstverlening. Waarom is deze sector zo interessant voor UX-designers en wat zijn de recente ontwikkelingen? Je leest het hier.

Het gebruik van Big Data binnen de bouwindustrie

24 okt 2019

In de bouwindustrie is Big Data een groeiend fenomeen. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om big data in te zetten bij het bouwproces van gebouwen bruggen wegen enzovoorts. Lees hier meer over het gebruik van Big Data in de bouwindustrie.

Wat zegt een vacature echt?

20 nov 2019

Er zijn er ontelbaar vacatures, maar soms is het niet helemaal duidelijk wat een vacature echt zegt. Wil jouw toekomstige werkgever het schaap met de vijf poten? Of wat kan je tussen de lijntjes door lezen?