Onmisbaar: diversiteit en inclusie op de werkvloer

Veel organisaties hebben diversiteit en inclusie hoog op de agenda staan. Een diverse samenstelling van het personeel en een inclusieve organisatie zijn belangrijk voor het imago van organisaties, maar ook voor de tevredenheid en veiligheid van werknemers. Wat houdt het precies in en welke stappen kunnen organisaties zetten voor het creëren van diversiteit op de werkvloer en het voeren van de koers van een inclusieve organisatie?

Wat betekent een inclusieve organisatie?

Binnen een inclusieve organisatie worden alle aanwezige talenten gezien en benut, ongeacht hun herkomst, geslacht, leeftijd, levensfase of functie. Verschillende ideeën worden gehoord, men wordt niet buitengesloten en er worden geen subgroepen gecreëerd.  Voor iedereen is er ruimte om zichzelf te zijn en zijn/haar mening te delen. Letterlijk betekent ‘inclusie’ het insluiten, betrekken en opnemen van mensen in een groep. Samen wordt er gewerkt aan een maatschappelijk doel en verschillen in perspectieven worden gerespecteerd. Er wordt naar elkaar geluisterd en men is open en geïnteresseerd in de ander. Een inclusieve organisatie maakt optimaal gebruik van de diversiteit van talenten op de arbeidsmarkt.

Wanneer is er sprake van diversiteit op de werkvloer?

Diversiteit is een belangrijk onderwerp binnen inclusieve organisaties. Vaak wordt bij diversiteit gedacht aan mensen met verschillende migratieachtergronden en de verhouding van mannen en vrouwen binnen een organisatie. Diversiteit omvat echter veel meer dan dat. Om diversiteit op de werkvloer te creëren moet men ook rekening houden met genoten opleidingen, eventuele geestelijke of lichamelijke beperkingen, leeftijd en levensfasen, religie en levensbeschouwing, seksuele voorkeuren en sociale klassen.

Hoe word je een inclusieve organisatie?

  1. Wat is de huidige status? Veel organisaties denken dat ze goed bezig zijn of in ieder geval op de goede weg zijn, maar is dat wel zo? Voelt iedereen zich echt thuis bij de organisatie? Wellicht kan een anonieme enquête onder de medewerkers hierover meer inzicht geven.
  1. Zorg voor diversiteit. Zoals we hierboven al lazen is diversiteit een belangrijk onderdeel binnen inclusieve organisaties. Diversiteit kan op verschillende aspecten slaan. Met verschillende soorten mensen, creëer je een sterke organisatiecultuur. 
  1. Sterk leiderschap. Goed voorbeeld doet volgen. Daarom hebben leidinggevenden een hele belangrijke rol bij het ‘laten slagen’ van inclusieve organisaties. Een directeur die meedoet aan de Gaypride of een 50/50 bezetting van het managementteam zijn al een goed voorbeeld.
  1. Creëer ruimte voor eigenheid en eigen meningen. Binnen een inclusieve organisatie moet iedereen het gevoel hebben om zichzelf te kunnen zijn. Als organisatie is het belangrijk om daarom ruimte te maken voor eigenheid en eigen meningen. 
  1. Organiseer campagnes of evenementen. Interne campagnes of evenementen met diversiteit als aandachtspunt kunnen gebruikt worden om de boodschap van inclusie uit te dragen.

Uiteraard zijn er nog veel meer stappen die er genomen kunnen worden, maar dit is alvast een zetje in de goede richting. Heb je vragen over dit onderwerp of wil je weten hoe het zit met de diversiteit en inclusie bij Huxley? Vul dan onderstaand contactformulier in.

COVID-19 Update

23 mrt 2020

Onze missie - de juiste mensen samenbrengen om te bouwen aan de toekomst – is nooit belangrijker geweest dan vandaag de dag.

5 tips om je werk-privé balans te verbeteren

30 okt 2019

Sommige professionals gaan zo op in hun werk dat de balans tussen werk en privé zoek raakt. Het is belangrijk dat je je hier bewust van bent, en dat je kunt identificeren wanneer de balans onbalans wordt. Huxley heeft meer dan 20 jaar ervaring in het recruitment vak, en met onze expertise hebben we 5 tips voor je geselecteerd die je kunnen helpen je werk-privé balans te verbeteren en je carrière op een duurzame manier op te bouwen.

Zo stel je een goed functieprofiel op!

05 sep 2019

Een slecht functieprofiel kan kandidaten aantrekken die niet geschikt zijn voor de functie. Het is dus van groot belang om zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven waar je naar op zoekt bent, hoe de ideale kandidaat eruitziet en wat de kandidaat voor een werkzaamheden gaat doen.

Wat zegt een vacature echt?

20 nov 2019

Er zijn er ontelbaar vacatures, maar soms is het niet helemaal duidelijk wat een vacature echt zegt. Wil jouw toekomstige werkgever het schaap met de vijf poten? Of wat kan je tussen de lijntjes door lezen?