Jr productie manager regio Utrecht

Locatie: Utrecht, Nederland
Salaris: competitive
Sectoren: Heavy Industries
Soort functie: Vast Dienstverband
Solliciteren

Voor een famiaal bedrijf ben ik op zoek naar een gedreven Jr. productie manager voor de vestiging regio Utrecht. In lijn met het strategische beleid ben je verantwoordelijk voor het leiden en coördineren van de werkzaamheden zodat een optimale productie wordt gerealiseerd. Onze klant zit middenin een belangrijke verandering waarbij de organisatie een omslag realiseert van een productgerichte organisatie naar een klantgerichte organisatie. In deze functie zal je leidinggeven aan de productieafdeling, door direct leiding te geven aan de teamleiders, voorman expeditie en technische dienst.

Rapportagelijnen

De Productieleider rapporteert aan de plantmanager.

Belangrijkste doelstellingen en verantwoordelijkheden

Organiseren van het werk

 • Zorgen dat de productie efficiënt plaatsvindt volgens vastgestelde werkmethoden en binnen procedures, regels en instructies.
 • Doen uitvoeren van benodigde kwalificatieproeven, zo nodig in het bijzijn van klant of keuringsinstantie.
 • Zorgen voor onderhoud en binnen de specificatie houden van productie- en meetmiddelen.
 • Zorgen voor productiebeheersingsdocumenten en het vastleggen van procesdata.
 • Voeren van een continu verbeteringsbeleid ten aanzien van o.a. kwaliteit en efficiency.
 • Uitvoeren van de goedgekeurde investeringen.
 • Het realiseren van de vastgestelde levertijden.

Leidinggeven

 • Leidinggeven aan en motiveren van een team medewerkers (teamleiders, voormannen).
 • Voeren van werkoverleg.
 • Bevorderen van de samenwerking.
 • Zorgen voor training, opleiding en kwalificatie van personeel.

Omschrijving per kenmerk

Kennis

Is vereist van:

 • bedrijfsorganisatorische technieken, zoals planning, werkvoorbereiding, ;
 • principes van het leidinggeven;
 • beschikbaar machinepark en andere outillage;
 • in de onderneming geldende regels, voorschriften en procedures ten aanzien van bijvoorbeeld personeel, administratieve gegevens en kwaliteitsbeheersing;
 • in vergunningen op grond van de Wet Chemische Afvalstoffen, Hinderwet, Arbeidswet en Arbowet vastgelegde eisen ten aanzien van afvalstoffen, werktijden en veilig werken;
 • Engelse en Duitse taal.

Samengesteldheid/bevoegdheden

Is bevoegd tot de/het:

 • analyseren van de problemen en het nemen van maatregelen die kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen;
 • accorderen van overwerk;
 • bestellen van verbruiksgoederen;
 • personeelsselectie en -beoordelingen;
 • stellen van prioriteiten bij onderhoud en productie;
 • toestemming geven tot opleiding van medewerkers.

Verantwoordelijkheid

Is verantwoordelijk voor de/het:

 • behalen van de vastgestelde productiedoelstellingen en planning;
 • zekerstelling van het productieproces door adequate beheers- en bewakingsmaatregelen ten aanzien van:
 • opstellen en opvolgen werkprocedures;
 • binnen de specificatie houden van outillage en meetapparatuur;
 • training, opleiding en kwalificatie van de medewerkers;
 • budgetbewaking;
 • toezien op naleving voorschriften.

Leidinggeven

Geeft leiding aan de productieafdeling, door direct leidinggeven aan de teamleiders, voorman expeditie, technische dienst.

Het leidinggeven heeft betrekking op:

 • scheppen van voorwaarden voor een optimale productie (scholingsplan, aanhouden procedures, onderhoud, knelpuntenanalyse en investeringsplannen);
 • instrueren en motiveren van de teamleiders en voormannen, o.a. door het voeren van werkoverleg;
 • beslissen over personele aangelegenheden (aanname, bevordering, voordragen voor ontslag en dergelijke).

Communicatie

Vindt plaats bij/met:

 • ploegbazen, verkoop en plantmanager om problemen op te lossen op het gebied van bijvoorbeeld materiaal afkeur, levertijden/planning en capaciteit;
 • medewerkers van externe instanties wanneer bijv. ondersteuning is gezocht bij het oplossen van problemen;
 • plantmanager om problemen die een ingrijpende oplossing vragen te bespreken en investeringsplannen door te nemen;

Uitdrukkingsvaardigheid in vreemde talen

Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Nederlandse, (Duitse) en Engelse taal.

Solliciteren