Solvency II

Sinds afgelopen januari moeten verzekeraars zich officieel houden aan Solvency II. Dit zijn nieuwe regels die bepalen hoe verzekeraars moeten worden gefinancierd en bestuurd. Deze nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat verzekeraars over voldoende kapitaalreserves beschikken om schokken in de markt op te kunnen vangen.

Het is geen nieuw onderwerp: er werd al tien jaar aan deze voorschriften gewerkt en de laatste twee jaar was het al duidelijk wat verzekeraars precies zouden moeten doen om zich voor te bereiden op de nieuwe regels.

In de aanloop van de invoering van Solvency II, verhoogden de verzekeraars hun vermogen om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Dit betekende in feite het versterken van hun kwantitatieve processen voor modelleren en rapportage.

"In de afgelopen paar jaar was er vooral vraag naar verzekeringsexperts op het gebied van solvabiliteit," legt Hendrik Naew, Associate Sales Team Manager op de afdeling Banking & Finance van Huxley, uit. "Verzekeraars hebben zich toegelegd op het versterken van de afdelingen die zich met risico en verslaglegging bezighouden en waren voor het grootste deel goed voorbereid op Solvency II. Ze hebben veel tijd en geld gestoken in het maken van hun modellen en het klaarstomen van de interne processen om het allemaal in te voeren."

Nu Solvency II van kracht is, is het de vraag of de dagelijkse praktijk zo goed werkt als verwacht en wat in de toekomst de nieuwe eisen zullen zijn.

Nieuwe vaardigheden

"Er gaat een verschuiving plaatsvinden van de mensen die ondersteuning bieden bij Pilar 1, het modelleren, het automatiseren en het verhelpen van kleinere problemen naar mensen die zich op Pilar 3, de verslaglegging, kunnen richten" vertelt Hendrik. "Dit onderdeel moet echt kloppen", voegt hij toe. "Niet alleen voor de toezichthouders, maar ook voor de markt. Nu gaat de meeste aandacht naar de verslaglegging, en op dit gebied gaan verzekeraars waarschijnlijk nieuw talent inhuren."

Gegevens van alle instrumenten waarin de verzekeraar investeert, moeten in een kader worden samengebracht en hier ligt de uitdaging. "Dit is waar het moeilijk wordt." geeft Hendrik aan. "Je hebt verschillende gegevensvormen, verschillende interfaces en daar moet je een verslag van maken. Ik denk dat dit in de nabije toekomst een belangrijk onderwerp gaat worden."

Dit is een onderwerp waar andere vaardigheden voor nodig zijn dan die nodig waren in de aanloop naar Solvency II, zo legt Hendrik uit: "Hoewel de basisvaardigheden nog steeds binnen het actuarieel bereik liggen, moeten deze met vaardigheden voor gegevensbeheer worden gecombineerd. De mensen waar bedrijven op het moment naar op zoek zijn, hebben een duidelijk begrip van de actuariële aspecten, maar ook van de ict-aspecten en de onderdelen waar certificering voor is vereist. Vooral wat betreft de communicatie, de verslaglegging en presentatie van deze onderwerpen aan de directie of aan externe belanghebbenden. In het verleden had je verzekeraars die alleen op de cijfers waren gericht, maar dit is duidelijk aan het veranderen."

Een veranderende markt

Nu de solvabiliteitsregels zijn ingevoerd, nemen verzekeraars de producten die ze aanbieden onder de loep. Ze willen er namelijk zeker van zijn dat hun aanbod onder de nieuwe regels nog de moeite waard is. Hieronder valt onder meer het wijzigen van hun productaanbod: in een recent artikel in de Financial Times waarin David Prowse, een bedrijfsdirecteur bij Fitch, wordt geïnterviewd, wordt uitgelegd dat het effect van Solvency II verder gaat dan alleen maar het aanpassen van een getalletje.

Op de lange termijn zorgt het ervoor dat verzekeraars op een andere manier gaan werken. "Het effect van de regels op nieuwe ondernemingen zorgt er zeker voor dat bedrijfsmodellen veranderen", zegt Prowse.

Naar verwachting worden de levensverzekeraars het sterkst beïnvloed. In deze sector voorspelt Prowse dat verzekeraars afstappen van het aanbieden van langetermijninvesteringsgaranties, waarvoor door de invoering van Solvency II zware kapitaaleisen gelden.

Ook de lijfrentesector in het Verenigd Koninkrijk verandert. De verzekeraars die nog steeds lijfrentepolissen verkopen, kopen in toenemende mate herverzekering in voor de risico's op een lange levensduur om kapitaaleisen te verminderen.

Om deze reden zijn bedrijven op zoek naar mensen die hen kunnen helpen nieuwe producten te ontwikkelen die bij de huidige omstandigheden passen, zegt Hendrik: "Ze moeten bekend zijn met investeringsaspecten, hoe kapitaalmarkten werken, ze moeten inzicht hebben in aandelen, obligaties en ETF's. Ze zijn op zoek naar verzekeringsspecialisten die in staat zijn producten te ontwikkelen die niet te riskant zijn en tegelijkertijd aan de behoeften van de klant voldoen, vooral met betrekking tot het te verwachten rendement."

Volgens hetzelfde artikel zal Solvency II ook de fusie- en overnameactiviteiten verhogen.

"Solvency II biedt voordeel aan verschillende verzekeraars met lagere kapitaaleisen. Er wordt dus vanuit gegaan dat de sector zich gaat consolideren doordat grotere verzekeraars zich verder willen uitbreiden en kleinere verzekeraars met gespecialiseerde activiteiten zich willen verenigen. De kleinere verzekeraars hebben minder vermogen om aan alle nieuwe eisen voor analyse en verslaglegging van Solvency II te voldoen.

De strijd is nog niet gestreden

Hoewel veel verzekeraars nu oproepen tot stabiliteit in de sector en geen nieuwe regels willen, blijft de toekomst van Solvency II onduidelijk.

Afgelopen februari stelde de Britse regering in haar antwoord op de Europese Commissie het volgende: "... onze ervaring met de implementatie van Solvency II tot nu toe roept nu al vragen op over de effecten van het stelsel op langetermijninvesteringen en het concurrentievermogen van de Europese verzekeringssector.”

"Hoewel de regelgeving van Solvency II pas sinds 1 januari 2016 van kracht is, ziet het Verenigd Koninkrijk de voordelen in van het verruimen van de geplande herziening van Solvency II in 2018, waarbij deze datum mogelijk naar voren wordt gehaald."

Hierop is nog geen officiële reactie gekomen, maar het is onwaarschijnlijk dat er in de toekomst geen nieuwe veranderingen zullen komen.

Om meer te weten te komen over het effect van Solvency II op het bankwezen en de financiële dienstverlening of om gedachten uit te wisselen over Solvency in het algemeen kunt u contact opnemen met Geert van der Schoot.

De overstap van het oude vertrouwde naar SAP S/4HANA

10 feb 2020

Wat zijn de voordelen van SAP S/4HANA en hoe kan men het systeem succesvol implementeren? In dit artikel besteden wij daar aandacht aan.

Tags: IT TECHNOLOGY

INFOGRAPHIC: Tips & Tricks virtueel solliciteren

22 apr 2020

Gefeliciteerd, de eerste stap is gezet, je mag op sollicitatiegesprek komen. Dit kan in deze tijden een behoorlijke uitdaging zijn. Lees hier onze tips & tricks in een overzichtelijke infographic.

Hoe manage je teams op afstand?

03 apr 2020

Het managen van teams op afstand kan voor behoorlijk wat onzekerheden en uitdagingen zorgen voor zowel jou als je team. Wij helpen je graag op weg door een aantal belangrijke aandachtspunten met je te delen.

Overstappen op SAP 4/HANA, maar hoe?

17 feb 2020

Het is belangrijker dan ooit om de juiste keuze te maken voor de migratie naar SAP 4HANA. Waar moet je allemaal op letten en welke stappen moet je ondernemen om SAP 4/HANA succesvol te kunnen implementeren binnen jouw organisatie?

Tags: IY IT TECHNOLOGY