Hoe verzekeraars big data gebruiken om de claimafhandeling te verbeteren

Het verzamelen van gegevens heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in de verzekeringswereld – denk hierbij aan de berekening van risicopremies en de afhandeling van verzekeringsclaims – maar niet eerder hadden bedrijven in deze sector de beschikking over zulke grote hoeveelheden data als tegenwoordig het geval is.

Het fenomeen van 'big data' verandert niet alleen de wijze waarop verzekeringspremies worden berekend - met meer precisie dan resultaat - maar het heeft ook grote gevolgen voor de wijze waarop verzekeringsmaatschappijen hun claims afhandelen.

Hoe wordt big data door verzekeraars gebruikt?

Fraude is een enorm probleem binnen de verzekeringssector. Volgens de Vereniging van Britse Verzekeraars (ABI) lag het aantal verzekeringsclaims waarbij fraude werd geconstateerd in 2014 op bijna 130.000 gevallen, met een totale waarde van USD 1,6 miljard (EUR 1,44 miljard), wat neerkomt op een stijging van 4% ten opzichte van 2013. Bovendien waren er in hetzelfde jaar 212.000 gevallen van aanvraagfraude.

In de Verenigde Staten schat de FBI de totale kosten van verzekeringsfraude (niet gerelateerd aan ziektekostenverzekeringen) op ruim USD 40 miljard (EUR 36 miljard) per jaar. Voor een gemiddeld Amerikaans gezin vertaalt dit zich in jaarlijkse premiestijgingen van zo'n 400 tot 700 dollar.

Big data luidt een nieuw tijdperk in voor de bestrijding van verzekeringsfraude. Het verandert onder meer de manier waarop verzekeringsmaatschappijen naar claims kunnen kijken – van claimgericht naar persoonsgericht. Met andere woorden, big data, of beter gezegd; het kunnen analyseren van big data, biedt hen de mogelijkheid om patronen in (claim)gedrag op te sporen. Hoeveel soortgelijke claims zijn er bijvoorbeeld door dezelfde persoon ingediend?

Bij de beoordeling van claims op echtheid kunnen verzekeraars naast de door henzelf verzamelde gegevens ook gebruikmaken van gegevens die afkomstig zijn van de door hun klanten gebruikte social media-accounts, smartphones en telematica (zoals de meetapparatuur in een auto waarmee de snelheid, het remgebruik etc. worden bijgehouden). Heeft de verzekerde die de claim indient bijvoorbeeld banden met andere personen die claims hebben ingediend? Als de klant op social media banden onderhoudt met de persoon tegen wie hij of zij een claim indient, of als dezelfde garage betrokken is bij een reeks autoschadeclaims, kan dit voor de claimbehandelaar als een waarschuwingssignaal fungeren. En om nog een ander voorbeeld te geven: als beweerd wordt dat een aanrijding veroorzaakt werd door zware regenval, kan de verzekeraar aan de hand van de weersinformatie en de datum en het tijdstip van het incident nagaan of deze informatie klopt. De verzamelde gegevens kunnen bovendien worden gebruikt om computermodellen te ontwikkelen 
waarmee de kans dat bepaalde claims zich zullen voordoen kan worden voorspeld, zodat de verzekeringsmaatschappij zich hier beter op kan voorbereiden.

Investering in de toekomst

Verzekeringsmaatschappijen zullen de komende jaren forse investeringen doen om de grote hoeveelheden data zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken en analyseren. Het volledig benutten van de waarde van data vereist aanzienlijke investeringen in nieuwe technologieën zoals ‘data warehousing’ en analyse-platforms.

“Met het oog op de ontzagwekkende hoeveelheden data die op dit moment worden geproduceerd, zullen verzekeraars in veel gevallen genoodzaakt zijn om intensiever gebruik te maken van technieken die gebaseerd zijn op machine learning. Ook zullen zij open moeten staan voor nieuwe typen modelleer-tools. Deze nieuwe tools hebben meer te bieden dan de traditionelere multivariate analyse doordat ze gebruikmaken van gegeneraliseerde lineaire modelleertechnieken.”, aldus sectoranalist PwC.

Doordat het databeheer binnen verzekeringsmaatschappijen steeds geavanceerder wordt, ontstaat ook de mogelijkheid voor klanten om hun claims rechtstreeks te uploaden naar de interne systemen van de verzekeraar en zo nodig video- of fotobestanden als bewijsmateriaal bij te voegen.

Vraag naar vaardigheden

Zoals in de meeste andere sectoren neemt ook in de verzekeringssector de noodzaak steeds meer toe om medewerkers met digitale expertise aan te trekken en te behouden. Bij Huxley verwachten we dat de vraag vanuit deze sector zich vooral zal richten op professionals met uitstekende analytische vaardigheden, denk hierbij aan functies als data-analist, softwareontwikkelaar en datawetenschapper. Bovendien is het ook belangrijk om over commercieel inzicht te beschikken.

Huxley Banking en Financial Services levert wereldwijd recruitmentdiensten aan de bancaire en financiële sector. Onze consultants kennen de markten die ze bedienen van binnen en van buiten en hebben bovendien toegang tot een uitgebreide database van hoogopgeleid, (inter)nationaal talent.

Neem voor meer informatie over IoT-trends of algemene technologie in de bancaire en financiële dienstverleningssector contact met ons op.

De overstap van het oude vertrouwde naar SAP S/4HANA

10 feb 2020

Wat zijn de voordelen van SAP S/4HANA en hoe kan men het systeem succesvol implementeren? In dit artikel besteden wij daar aandacht aan.

Tags: IT TECHNOLOGY

Moeite met thuiswerken? Wij geven je 4 tips om je werkdag productiever te maken

23 apr 2020

Thuiswerken, de een doet het fluitend, springt van de een naar de andere taak en is heel erg productief, de ander raakt door het minste en geringste afgeleid, schiet in de stress en krijgt niks gedaan. Wat je situatie ook is, een aantal tips om je werkdag (nog) productiever te maken zijn altijd welkom.. Wij geven je vier motiverende tips!

Tags: REMOTE WORK

Wordt remote werken het “nieuwe normaal”?

27 mei 2020

Hoewel het een uitdaging blijft om een dagelijkse routine vast te houden en het missen van collega’s ook een vervelende bijkomstigheid is, vragen wij ons toch af: wordt remote werken het “nieuwe normaal”? Of in ieder geval, wordt het vaker thuiswerken nu gemakkelijker geaccepteerd?

Hoe manage je teams op afstand?

03 apr 2020

Het managen van teams op afstand kan voor behoorlijk wat onzekerheden en uitdagingen zorgen voor zowel jou als je team. Wij helpen je graag op weg door een aantal belangrijke aandachtspunten met je te delen.