Een snelbewegend compliance landschap

Scroll down for English.

Het compliance landschap verandert razendsnel. Wet- en regelgeving is continu in beweging. En de witwasproblematiek en bestrijding van criminele financieringen vereist steeds meer munitie. De vraag naar integere finance experts binnen Governance, Risk & Compliance (GRC) stijgt dan ook snel. De laatste ontwikkelingen lees je hier.

 

De wettelijke bestrijding van criminele geldstromen

Op 21 mei 2020 is de actuele versie van de Wwft van kracht gegaan. De belangrijkste wijzigingen lees je hier.

Op 1 januari 2020 dit jaar werd het al mogelijk voor het Bureau Financieel Toezicht (BFT) om specifieke informatie te verstrekken aan de AFM. Het uitbreiden van deze informatie-uitwisseling zou steeds makkelijker moeten worden voor bevoegde autoriteiten zodat de bestrijding van criminele geldstromen kan worden opgevoerd. 

Er komen ook strengere maatregelen inzake anoniem gebruik prepaid betaalmiddelen, transacties tussen hoog-risicolanden en uitbreiding voor de reikwijdte naar aanbieders van diensten voor het wisselen van valuta en bewaarportemonnees.

 

Integrale samenwerkingen tussen (financiële) instellingen

Het bestrijden van criminele geldstromen vormt mondiaal een groeiende uitdaging. Samenwerken kan banken, verzekeraars, pensioenfondsen en fintech bedrijven helpen met AML, KYC en CDD professionalisering. Niet alleen binnen de Nederlanse grenzen, maar op internationaal niveau.

Als bedrijven en banken hun kennis, kunde en kosten delen zal je sneller tot een oplossing komen. Verschillen in wet- en regelgeving, organisatie en cultuur maken het vertalen van beleid extra complex. Deze mogelijkheden worden nu onderzocht. Tot nu toe blijkt dat de eerste uitkomsten inderdaad complex zijn, maar ook veelbelovend.

 

Stijgende vraag naar (extern) personeel

Het voldoen aan richtlijnen, regels en wetten dreigt voor veel instellingen een dagtaak te worden en toezichthouders controleren steeds strenger op de naleving hiervan. Het blijkt een flinke uitdaging om aan deze behoefte te voldoen. Bedrijven besluiten steeds vaker (externe) experts in te schakelen.

 

Ben jij zelf specialist op gebied van AML/KYC/CDD?

Kom dan snel in contact met onze consultants. Reageer op een passende vacature of upload jouw CV direct via een van onderstaande links.

Vacatures

 

A fast-moving compliance landscape

The compliance landscape is changing rapidly. Laws and regulations are constantly changing. And the problem of money laundering and the fight against criminal financing requires more and more ammunition. The demand for honest finance experts within Governance, Risk & Compliance (GRC) is therefore rapidly increasing. You can read the latest developments here.

 

The legal fight against criminal money flows

The current version of the Wwft came into effect on 21 May 2020. You can read the most important changes here.

On 1 January 2020 this year, it was already possible for the Financial Supervision Bureau (BFT) to provide specific information to the AFM. Expanding this exchange of information should become easier for qualified authorities so they can step up their game against the fight of criminal money flows. There will also be stricter measures on anonymous use of prepaid payment methods, transactions between high-risk countries and expansion of the scope to providers of currency exchange services and custodian wallets.

 

Integral collaborations between (financial) institutions

Fighting criminal money flows is a growing challenge worldwide. Working together can help banks, insurers, pension funds and fintech companies with AML, KYC and CDD professionalization. Not only within the Dutch borders, but on an international level. If companies and banks share their knowledge, skills and costs, you will find a solution faster. Differences in legislation and regulations, organization and culture make the translation of policy extra complex. These possibilities are now being explored. So far it appears that the first results are indeed complex, but also promising.

 

Rising demand for (external) personnel

Compliance with guidelines, rules and laws threatens to become a daily task for many institutions and supervisors are strictly checking their compliance. It turns out to be quite a challenge to meet this need. Companies decide to hire more (external) experts.

 

Are you a specialist in AML / KYC / CDD yourself?

Then quickly get in touch with our consultants. Respond to a suitable vacancy or upload your CV directly via one of the links below.

Vacancies

 

Kom met ons in contact

6 tips om thuiswerken efficiënt en dragelijk te houden

30 mrt 2020

Thuiswerken brengt vanzelfsprekend andere factoren met zich mee waar je rekening mee moet houden als je dat niet gewend bent. Wij geven je graag een aantal tips om thuiswerken efficiënt en dragelijk te houden.

Tags: THUISWERKEN

Cybersecurity trends, wat gaat dit jaar ons brengen?

13 jan 2020

Op gebied van cybersecurity was 2019 een interessant jaar. Van wetswijzigingen, bedreigingen tot datalekken, van alles rondom cybersecurity zagen we voorbijkomen. Geen wonder dat cybersecurity een hot topic is binnen de technologische industrie en daarbuiten. Wat staat ons dit jaar allemaal te wachten? We zetten de belangrijkste trends voor je op een rij.

Op deze aftrekposten heb je recht als zzp’er!

28 feb 2020

Wat veel zzp’ers niet weten wanneer ze beginnen als zelfstandige is dat ze recht hebben op verschillende aftrekposten, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Benieuwd naar welke aftrekposten dat zijn en wat de voorwaarden zijn? Lees dan verder!

Modulair bouwen; duurzaam en net als lego

25 aug 2020

Modulair, of ook wel circulair bouwen. We horen steeds vaker over deze nieuwe bouwtechniek. Door circulair (ver)bouwen kan de industrie op een efficiënte manier verduurzamen. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Je kunt modulair bouwen het makkelijkst vergelijken met Lego-blokken.