Implementation Consultant (HA-33931614)

Locatie: Amsterdam, Noord-Holland, Nederland    |  Werken op afstand is mogelijk
Salaris: competitive
Sectoren: IT Consulting
Soort functie: Contract
Solliciteren

De implementatieconsultant zal het project/RMC ondersteunen bij alle implementatieactiviteiten met betrekking tot acquisitie en betrokkenheid van tijdelijke arbeidskrachten, inclusief zowel personeelsuitbreiding als inkoopoplossingen. Implementatieplannen, ontwerpen, testen en implementeren van deze oplossingen zorgt ervoor dat best practices worden geïmplementeerd en programma's operationeel efficiënt zijn. . De Implementation Consultant werkt nauw samen met interne en externe stakeholders, projectteams en materiedeskundigen (KMO's) en biedt leiderschap en holistische oplossingen voor cross-functionele business groups.

  • Werkt nauw samen met de belanghebbenden van het project om projectplannen, logboeken, acties, statusrapporten, enz. bij te houden die de implementatie van VMS-toepassingen ondersteunen, verbeteren en beheren
  • Definieert en documenteert de gedetailleerde processtroom, business, architectuur, integratievereisten en beslissingspunten voor de VMS-oplossing
  • Draagt bij aan projectcommunicatie-updates om belanghebbenden bij de implementatie te betrekken bij een succesvolle implementatie
  • Eén tot twee (1-2) jaar projectmanagement ervaring, specifiek op software of operationele projecten binnen zeer complexe organisaties/klanten
  • Drie tot vijf (3-5) jaar VMS-ervaring

The Implementation Consultant will support the Project/RMC with all implementation activities related to acquisition and engagement of contingent labour, including both staff augmentation and procurement solutions service offerings. Implementation plans, designs, tests and deploys these solutions ensuring that best practices are implemented and Programs are operationally efficient. The Implementation Consultant works closely with internal and external stakeholders, project teams and subject matter experts (SME's) providing leadership and holistic solutions for cross-functional business groups.
* Works closely with the project stakeholders to maintain project plans, logs, actions, status reports, etc. that support, enhance and manage the VMS application deployment
* Defines and documents the detailed process flow, business, architecture, integration requirements and decision points for the VMS solution
* Contributes to project communication updates to keep implementation stakeholders engaged in successful implementation

  • One to two (1-2) years of project management experience, specifically on software or operational projects within highly complex organizations/customers
    * Three to Five (3-5) years of VMS experience
Solliciteren