Onze sectoren

De vraag naar professionals in accountancy & consulting stijgt naar ongekende niveaus. Deze vraag wordt gedreven door zowel de wereldwijde economische groei als toenemende concurrentie en wetgeving

Het herstel van de internationale banken heeft geleid tot een toenemende vraag naar top-talent. Toch staat de banking & capital markets sector nog voor veel complexe uitdagingen.

Een van de grootste uitdagingen waar bedrijven in activabeheer voor staan, nu ze opkrabbelen uit de crisis en in een race voor uitbreiding verwikkeld zijn, is de beschikbaarheid van talent.

Ook de verzekeringsbranche is herstellende van de financiële crisis en een lange periode van economische onzekerheid.

De prijzen en trends voor grondstoffen zijn gebaseerd op vraag en aanbod. Kennis van de commodities markt is essentieel voor een recruiter om succesvol te kunnen opereren. Dit betekent weten hoe grondstoffen worden ingekocht, de aard en omvang van hun markten begrijpen en de hieraan gekoppelde risico's.

Ingegeven door het economisch herstel, de oplevende huizenmarkten en het toenemend consumentenvertrouwen en -uitgaven, neemt de vraag naar talent alleen maar toe in de financiële dienstverlening.

De sector Retail & Corporate Banking staat aan de vooravond van de grootste veranderingen van deze tijd. Banken staan onder druk om duurzaam hun rendement te verhogen, prijzen te verlagen, kredietrisico's te verminderen en cliënten een betere bescherming te bieden.