Ook de verzekeringsbranche is herstellende van de financiële crisis en een lange periode van economische onzekerheid. Verzekeraars zijn actief bezig met het verbeteren van hun kapitaalposities in Canada, Europa en vooral in de Verenigde Staten. Een stijgende persoonlijke welvaart en ouder wordende bevolking leiden tot een stijgende markt in andere delen van de wereld, zoals Azië-Pacific en Zuid-Amerika.

Door het toenemend vertrouwen en groei staat de bedrijfstak voor een aantal complexe uitdagingen: een langere periode van lage rentetarieven, toenemende wet- en regelgeving en technologische uitdagingen. Deze laatste ontwikkeling wordt met name ingegeven door de toenemende digitalisering en het implementeren van betere analyse- en rapportage tools.

Een strijd om het beste talent is losgebarsten nu de verzekeringswereld niet langer wil consolideren maar juist op zoek is naar de mogelijkheden om hun posities te verbeteren. Overal zijn er tekorten aan talenten, vooral in de technische markten, terwijl de bedrijfstak vraagt naar meer hoogopgeleide professionals met een breed opleidingspakket en specifieke ervaring. De concurrentie om het beste talent wordt steeds groter.

Huxley Banking & Financial Services wordt gezien als een van de toonaangevende recruitment partners voor de bedrijfstak.

We hebben een gespecialiseerd team van consultants die exclusief voor de verzekeringsbranche werken. Dit betekent dat we een uitgebreide kennis van de markt hebben opgebouwd door nauw samen te werken met de toonaangevende verzekeraars, levensverzekeraars, brokers, retail banken, consultancies en herverzekeraars. Onze marktinformatie, surveys en handleidingen voor werkgevers en professionals worden op grote schaal gepubliceerd. Daarnaast organiseren we regelmatig nationale en internationale events op snijvlak van recruitment en inhoudelijk financiële thema's.

We hebben een track record van succesvolle samenwerking met onze cliënten voor het succesvol werven voor operations, front, middle en back office posities, en voor rollen in actuarieel, auditing, claims, employment benefits, technology, product development, risk, sales en underwriting