De sector Retail & Corporate Banking staat aan de vooravond van de grootste veranderingen van deze tijd. Banken staan onder druk om duurzaam hun rendement te verhogen, prijzen te verlagen, kredietrisico's te verminderen en cliënten een betere bescherming te bieden. Toenemende regelgeving (en dan met name de introductie van de Basel III standaarden) zorgt voor veranderingen in de voorwaarden voor investeringen, risico's en liquiditeit en solvabilliteit.

Retail banken ondervinden een toenemende concurrentie door nieuwe deelnemers op de markt en hebben te maken met snel veranderende behoeftes van zowel consumenten als bedrijven.De bedrijfstak ziet zich daarom genoodzaakt om processen te optimaliseren waar elektronisch bankieren een belangrijk onderdeel van is. De noodzaak om het gebruik van oude systemen te vervangen en te investeren in nieuwe bedrijfskritische systemen en -processen is aan de orde van de dag.

In deze complexe en snel veranderende omgeving is de concurrentie om het beste talent aan te trekken en te werven groot.

Bij Huxley Banking & Financial Services hebben we in de samenwerking met onze cliënten in de afgelopen 19 jaar bewezen dat we het juiste talent kunnen identificeren en plaatsen bij onze cliënten. Onze gespecialiseerde consultants, recruiters en researchers in Retail & Corporate Banking zijn in het bezit van een goede kennis van de markt, de specifieke behoeften van cliënten, en de carrièreperspectieven van de professionals waarmee we werken. We gebruiken daarbij de meest geavanceerde technieken en marktinformatie voor het identificeren van de beste professionals die voldoen aan het benodigde ervaring, inhoudelijke vaardigheden en bedrijfsculturele wensen van de cliënt.

Onze expertise ligt voornamelijk in het werven van senior operational en management, internetbeveiliging, fraude, risico en technologie (inclusief de ontwikkeling van mobiele apps, internet en technologische veranderingen.

Om die reden werken we samen met een aantal van de grootste retail & corporate banken, zowel lokaal als wereldwijd.