Onze aanpak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Huxley Banking & Financial Services hecht veel waarde aan een ethische bedrijfsvoering. We hebben daarom een programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen geïmplementeerd dat gericht is op de samenleving en het milieu.

Samenleving

We dragen op verschillende manieren bij aan de samenlevingen waar we als organisatie actief zijn. We moedigen onze medewerkers aan om een actieve bijdrage te leveren aan goede doelen van hun eigen keuze. Dit doen we door ze ieder jaar twee dagen vrij te geven om vrijwilligerswerk te doen. We zijn er trots op dat we organisaties steunen als SOS Kinderdorpen en de Universiteit van Birmingham en de Universiteit van Manchester. Daarnaast doneren we waar mogelijk onze oude IT- en kantoorapparatuur aan de lokale gemeenschap en aan lokale groepen.

Milieu

We vinden het erg belangrijk dat de impact van onze activiteiten op het milieu zo gering mogelijk is en houden daarom onze carbon footprint continu in de gaten. Al onze kantoren zijn uitgerust met voorzieningen voor recycling met als doel het verminderen van afval. Ook zetten we zoveel mogelijk digitale middelen, als video conferencing, in om niet noodzakelijke reizen tot een minimum te beperken. We zijn er trots op dat we investeren in koolstofcompensatieregelingen. Onze computers zijn zo ingesteld dat ze 's avonds uitgeschakeld worden, en we selecteren altijd de zuinigste auto's voor ons wagenpark en gebruiken Greenwheels.